Plastic Shells

| 1 | | 2 || 3 |

 

SH-001

SH-002

SH-003

     

SH-004

SH-005

SH-006

     
SH-007 SH-008 SH-009
     

SH-010 SH-011 SH-012
     

SH-013

SH-014

SH-015

     

 GIANT WORLD ENTERPRISES CO.,LTD.  
 2F-7, No. 106, Song Teh Road, Taipei, Taiwan, ROC  TEL: 886-2-27232205     FAX: 886-2-27252606
 Mailing address:P.O. Box 109-630 Taipei, Taiwan, ROC E-Mail: giant.world@msa.hinet.net
 U.S.A. Office: GiantWorld@sbcglobal.net (Benjamim Wang)